Aktivnosti

edukacija 

Igramo Zajedno Inicijativa organizuje kontinuiranu edukaciju kroz treninge za trenere, mentorisanje, konferencije i druge aktivnosti. Cilj naših edukacija je osnaživanje mladih trenera-ica, prosvetnih radnika-ca, omladinskih radnika-ca da koriste sport kao metod za promovisanje ravnopravnosti, nediskriminacije i socijalnog uključivanja. Naš program je izgrađen na osnovu ekpertize i iskustva Fairplay Inicijative.   

fairplay Radionice

Fairplay radionice su produkt edukativnog programa. Svi učesnici-e treninga za trenere stečene vještine primjenjuju u svom radu sa mladima. Radionice povezuju sport i obrazovanje na sveobuhvatan način. Kroz interaktivne metode mladi uče kako diskriminacija utiče ne samo na pojedinca, već na cijelo društvo. Sa druge strane, oni-e  otkrivaju značaj solidarnosti, tolerancije, različitosti, i timskog rada.   

Mini - Van Tour

Svake godine putujemo u gradove i sela u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa ciljem da organizujemo edukativno-zabavan dan za mlade. Glavne trgove, ulice okupiramo terenom za ulični fudbalom, microsoccerom (igra jedan na jedan), fairplay radionicama i DJ stanicama gdje djeca mogu naučiti kako da igraju fudbal, puštaju muziku na mikseti, ali i šta je nediskriminacija, timski rad i solidarnost.fudbalski festival za djevojke


“It´s a girls game” je slogan pod kojim naši partneri Fairplay Inicijativa organizuju svake godine fudbalski festival za djevojke u Beču. Igramo Zajedno Inicijativa podržava festival kroz organizaciju ekipa iz regiona: Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije koje zajedno sa timovima iz Austrije tokom tri dana igraju turnir, uče o solidarnosti, borbi za ljudska prava, poštovanju, fair play-u i mnogim drugim temama kroz fudbal. Učesnice festivala imaju priliku da se druže i upoznaju Beč na interkulturalan način.  

socijalno ukljuČIvanje

Uz pomoć sporta bavimo se socijalnim uključivanjem posebno osjetljivih grupa. Glavni cilj naših aktivnosti je povezivanje posebno marginalizovanih grupa (izbeglica, migranata-kinja, djece koja žive u institucijama) sa svim članovima-icama našeg društva. Jedna od aktivnosti koje izvodimo u saradnji sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine i uz podršku Austrijske ambasade u  BiH je “The Orphans Cup” čiji je cilj integracija djece iz domova za nezbirnutu decu kroz fudbal. Pored ovoga naš tim izvodi i fair play radionice, edukacije, utakmice na temu socijalnog uključivanja.

Fudbalski Turniri


 Fudbalski turniri dio su našeg programa čiji je cilj umrežavanje mladih fudbalera-ki. Ekipe imaju priliku da učestvuju na regionalnim kao i internacionalnim turnirima. Regionalni turniri imaju elemente našeg edukativnog programa.  Kroz saradnju sa BAAP-om  organizujemo za djecu iz regiona mnogobrojne evropske omladinske turnire, među kojima je i finalni Champions Trophy.

BS